Tuesday, September 16, 2014

Danh Sách Tham Dự Đại Hội và Hội Viên

STTHỌ & TÊNĐẠI HỘIMember
1Bùi Văn Chiến11
2Bùi Thượng Khuê01
3Chung Tử Ngọc111
4Đặng Tú 21
5Đào Mạnh Dũng11
6Đoàn Hữu Định21
7Đoàn Mạnh21
8Hồ Tịnh 11
9Hoàng Như Bá11
10Huỳnh Thạnh Nhơn11
11Lê Dinh  - Đ 7221
12Lê Hoàng21
13Lê Tinh Anh 21
14Lê Văn Hạnh21
15Lê Văn San11
16Lê Xuân Nháy11
17Lương Văn Lập11
18Ngô Đặng Tuyên71
19Ngô Văn Quảng11
20Nguyễn Anh Sơn11
21Nguyễn Bác Aí21
22Nguyễn Ngọc Chuyên 11
23Nguyễn Văn Phép11
24Nguyễn Đình Tùng101
25Nguyễn Đức Lâm21
26Nguyễn Rinh 11
27Nguyễn Đức Nhữ201
28Nguyễn Dựt11
29Nguyễn Hữu Thọ21
30Nguyễn Lâm Viên81
31Nguyễn Hoành11
32Nguyễn Ngọc Qúy21
33Nguyễn Quang Châu21
34Nguyễn Quốc Anh Tuấn41
35Nguyễn Thành Điễu21
36Nguyễn Toàn  7121
37Nguyễn Văn Ấn21
38Nguyễn Văn Ân  - CĐ 121
39Nguyễn Văn Đấu11
40Nguyễn Văn Thanh21
41Nguyễn Văn Thuận31
42NT.Nguyễn Hãi Triều11
43Phạm Sĩ Khanh 11
44Pham Minh Trung11
45Phạm Quang Linh31
46Phan Đông11
47Phó Đức Dũng11
48Roãn Hạp81
49Thích Hữu Nguyên11
50Trà Mel11
51Trần  Lê Quang  Đ 1121
52Trần Duy Hồng - Đ 1111
53Trần Hãi Thọ11
54Trần Minh Ngà21
55Trần Nhung Nguyên51
56Tống Hồ Huấn 11
57Trần Quyết Thắng31
58Trần Xuân Cảnh21
59Trương Văn Aí21
60Võ Hòa21
61Võ Tấn Y 11
62Võ Văn Hương41
63Vũ Văn Thịnh21
64Trương Ngọc Uyển Trân 11
65Lê Khả  Nhu11
66Anh chị Dương V Khải - Kinhgbee 2192 
67Anh Em  Sở Bắc   
68Bà Đào Đăng Đại1 
69Bà Hồ Đăng Nhựt1 
70Bà Lai Văn Sáng1 
71BS.Nguyên Văn Hưng1 
72Châu Cang - Kingbee  2192 
73Chế Quang Ngọc0 
74Đàm quang phong4 
75Đặng Dân Nam3 
76Đặng Quỳnh - Kingbee 2191 
77Đinh Hồng Liên1 
78Đoàn Khánh10 
79Dương Ngọc Như - Kingbee 2191 
80Hậu Duệ - Lê Khả Nhu1 
81Hậu Duệ - Trương Ngọc UyễnTrân1 
82Huỳnh Văn Phố- kingbee 2192 
83Kiều Túy - Aí nữ cố NT- Nguyễn Tùy2 
84  Văn Minh2 
85Lê Chánh Trực1 
86Lê Công Tâm1 
87Lê Phúc Sơn1 
88Lê Steven1 
89Lê Văn Hữu2 
90Lưu Văn Thuần3 
91Mai Mạnh Giao1 
92Ngô Đình Mãnh1 
93Nguyễn Bình1 
94Nguyễn Dẫn1 
95Nguyễn Đình Phong - CANNADA1 
96Nguyễn Ngọc Nghĩa1 
97Nguyễn Thiện2 
98Nguyễn Thiện - CĐ/22 
99Nguyễn Thiện Tòng2 
100Nguyễn Văn  Ân - Đ 751 
101Nguyễn Văn Huệ1 
102Nguyễn Văn Lụa - Kingbee 2191 
103Nguyễn Văn Nhung1 
104Nguyễn Văn Rinh2 
105Nguyễn Văn Trung2 
106NT.Huỳnh Xuân Thu - Kingbee 2192 
107NT.Lê Minh2 
108NT.Liêu Quang Nghĩa2 
109NT.Nguyễn Qúi An - Kingbee 2191 
110NT.Tống Hồ Huấn - New zealand4 
111Pham Hiệp Thơ1 
112Pham Sang1 
113Pham Sơn Liêm10 
114Phòng Tây Sáng 2 
115Phùng Quang Thế2 
116Quách Tố Long5 
117Trần Văn Lợi1 
118Võ Trọng Minh1 
119Vũ Văn Trọng1 

No comments:

Post a Comment